Rauman kaupungin yrityspalvelut toteuttaa Työ- ja elinkeinoministeriön Meri-ohjelmaan liittyvää Turku Seas 2020 Rauman osahanketta.

Hankkeen tavoitteena on mm. kehittää raumalaisten meriklusteriin kuuluvien yritysten toimintaedellytyksiä, edistää meriklusteriin kuuluvien yritysten verkostoitumista ja tukea yritysten markkinointia.

Hankkeen toimesta on nyt valmistunut Rauman meriklusteriyritysten katalogi.